DNS

Projekt odstartoval v Červeném Kostelci 1. května 2018 a je určený pro všechny děti od 4-9 let.

Co jsou Děti na startu

Děti na startu jsou celorepublikovým projektem Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, který byl založen za účelem všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a školního věku. Tento projekt je zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. Především jde o to, aby se děti naučily ovládat pohyby vlastního těla, naučily se správně běhat, skákat, udělat kotrmelec, padat nebo se nebát míče. Právě správné osvojení všeobecné sportovní průpravy děti připravuje na pozdější zvládnutí jakékoliv sportovní disciplíny. Činnosti jsou během hodin průběžně obměňovány a jsou dětem co nejvíce přizpůsobeny. Naším cílem je, aby cvičení pro děti bylo hlavně pestré a zábavné a přivedlo ke sportu co nejvíce dětí bez ohledu na jejich tělesné proporce či pohybové nadání.

 

Lektoři s akreditací FISAF

    • Mgr. Tomáš Jirásek (kontaktní osoba) email:dns@sokollhotack.cz, tel: 721013914
    • Pavel Frýdl
    • Daniel Souček
    • Mgr. Sylva Mudrochová

 

Další lektoři

  • Eliška Vlčková
  • Jana Rosová

Články o DNS