Aktuální opatření TJ SOKOL Červený Kostelec – Lhota z.s. od 23.11.2021

V návaznosti a v souladu s mimořádnými opatřeními ze dne 20.11.2021 č.j.
MZDR 16401/2021-28/MIN/KAN, v souladu s čl. I, odst. 14 MO, písm. d)

1. Vedoucí skupin je povinen vést úplný, jmenný seznam všech členů i
cvičitelů, vč. telefonních kontaktů, do kterého bude zaznamenána
docházka a tuto evidenci uchovávat po dobu 30. dnů ode dne uskutečnění
cvičení, pro potřeby případného epidemiologického šetření ochrany
veřejného zdraví.

2. Vedoucí ručí, že maximální počet účastníků na jednom cvičení je 20
osob a tato skupina bude neměnná.

3. Jednotlivé skupiny budou vždy užívat druhou šatnu, než je obsazena,
aby se jednotlivé skupiny nepotkávaly – kontroluje a ručí vedoucí
skupiny.

4. Vedoucí ručí za to, že cvičení se účastni pouze osoby, které
nevykazují klinické příznaky onemocnění covid – 19.

5. Kdo není členem spolku, tak nemá přístup do tělocvičny. Rodiče čekají
na děti venku před tělocvičnou.

Dále žádáme o dodržování základních hygienických opatření.

Věřte, že nikdo z nás si nepřeje, aby opět byla sportovní zařízení
uzavřená. Žádáme Vás tímto o rozumné jednání. Pokud máte jakoukoli
pochybnost o svém zdravotním stavu, raději zbytečně neohrožujte zdraví
své ani ostatních.

Děkuji za pochopení a dodržování pravidel tak, abychom mohli i nadále
sportovat.

Tomáš Jirásek

Napsat komentář